განახლებული ვარჯიშები

სპორტული კლუბ არმიას კალათბურთის სამოყვარულო გუნდი 2016 წლის 11 იანვრიდან განაგძობს ვარჯიშებს.

 

სამოყვარულო ჯგუფებში ვარჯიშობენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, ასევე გარდაცვლილ და დასახიჩრებულ სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები.